RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy

Autológna plazma

Terapia autológnou (telu vlastnou) plazmou patrí celosvetovo v medicíne k moderným spôsobom liečby, ktorá má významný regeneratívny účinok na poškodené tkanivá ľudského organizmu.

Pri liečbe vybraných typov bolesti kĺbových spojení vrátane ramenného kĺbu poskytujeme regeneratívnu terapiu s použitím autológnej plazmy získanej z vlastnej krvi pacienta, ktorej výrazná regeneračná, hojivá a protizápalová schopnosť účinne napomáha obnove tkaniva v okolí kĺbu, a tým dochádza k zníženiu intenzity bolesti ramena alebo jej odstráneniu.

Ide o aplikáciu do oblasti bolestivého úponu šľachy, prípadne aplikáciu do zapaleného kĺbného puzdra či do kĺbnej dutiny. 

Autológna plazma získaná z vlastnej krvi pacienta je obohatená o krvné doštičky, ktoré obsahujú vysokú koncentráciu tzv. rastových faktorov (bielkovinové zložky s hojivými a protizápalovými účinkami), ktoré napomáhajú celkovému procesu liečby chronickej bolesti rôznych kĺbových spojení, a to vrátane ramenného kĺbu. Ich výrazná regeneračná, hojivá a protizápalová schopnosť účinne napomáha obnove vo vnútri a v okolí postihnutého kĺbu alebo postihnutých šľachových štruktúr, čím dochádza k zníženiu intenzity bolesti či jej odstráneniu.

Na pracoviskách EuroPainClinics je pre pacienta nespornou výhodou, oproti iným klinickým zariadeniam, spôsob jej aplikácie. Pri aplikácii sa využíva precízna a bezpečná navigácia RTG s C-ramenom, čo špecialistovi umožňuje presnú lokalizáciu miesta ťažkostí a vpravenie látky priamo tam, kde je v kolennom kĺbe potreba. Unikátne vysoko prospešné látky autológnej plazmy tak môžu ihneď aktívne začať „pracovať“ na regenerácii a obnove tkanív a eliminácií a hojeniu zápalových procesov.

Vhodný typ výkonu vám odporučí lekár-špecialista na základe presnej diagnostiky bolesti ramenného kĺbu.

Terapia autológnou plazmou je nadštandardnou terapiou, ktorá nie je hradená žiadnym zdravotným poistením. Pre dosiahnutie čo najefektívnejšieho výsledku terapie sú odporúčané 4 aplikácie autológnej plazmy.

Aké sú výhody terapie

RTG navigovaná aplikácia autológnej plazmy je bezpečná, šetrná a nezaťažujúca metóda. Pretože pri liečbe poskytuje prostredníctvom vlastnej krvi hojivé látky telo samo, je to pre pacienta minimálne riziko alergie alebo infekcie. K liečbe nie je nutná žiadna špeciálna príprava. Mimo kontraindikácií je len pri akútnom alebo chronickom ochorení nutné úplné uzdravenie.

Ako aplikácia prebieha

Aplikácia vrátane prípravy autológnej plazmy spočíva v niekoľkých presne protokolárne naplánovaných krokoch:

  • Za prísne sterilných ambulantných podmienok je najprv odobratá do špeciálnej certifikovanej skúmavky krv pacienta (10 – 80 ml).
  • Následne dochádza podľa presne nastaveného režimu k dvojitému odstredeniu krvi pomocou procesu centrifugácie, ktorá dokáže oddeliť krvné látky od plazmy.
  • Získaná plazma obohatená o krvné doštičky je ihneď pripravená k aplikácii pod presnou RTG navigáciou.
  • Dĺžka trvania výkonu je do 30 minút.
Autológna plazma

Kontraindikácie

  • Ochorenie krvi, sepsa, infekčné ochorenia, onkologické ochorenia, alergia na heparín, poruchy zrážanlivosti krvi, lokálna infekcia v oblasti postihnutého kĺbu.

Aplikáciu autológnej plazmy možno použiť ďalej pri liečbe bolesti chrbta – medzistavcových (fazetových) kĺbov, SI kĺbu, bedrového kĺbu, epikondylitíd (tenisový a golfový lakeť), pri liečbe bolesti kolena a v ďalších prípadoch.

Odošlite bezplatnú E-konzultáciu