Liečba bolesti ramena s využitím efektu chladu

Efekt chladu na bolesť ramena poznal človek už oddávna. Prvé písomné záznamy o používaní ľadu a snehu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízke teploty využívali na tlmenie rôznych bolestí už Egypťania v staroveku, slávny lekár Avicenna dokonca využíval nízke teploty v predoperačnej a pooperačnej liečbe bolesti ramena. Za napoleonských vojen vypozorovali chirurgovia, že napoly zmrznutí vojaci znášali bez väčších problémov amputácie končatín, a to prakticky bez anestézie.

Využitie tzv. kryoanalgézie postupom času naberalo na kvalite a vznikali sofistikované formy zmrazovania tkanív s cieľom ovplyvniť bolesti ramena. Dnešné prístroje umožňujú kontrolované zmrazenie nervových štruktúr s dlhodobým efektom, ale zároveň aj s kompletnou regeneráciou nervov v určitých časových intervaloch.

Miniinvazívny výkon kryoablácia je terapeutická metóda, pri ktorej sú pôsobením nízke teploty dočasne prerušené zmyslové funkcie v určitých štruktúrach periférneho nervového systému. Najčastejšie sa používa pri liečbe bolesti dolnej časti chrbta (medzistavcové alebo fazetové kĺby, SI kĺb), bolesti veĺkých kĺbov, ale aj pri ďalších indikáciách. Po regenerácii nervu je plné obnovenie nervových funkcií často bez existencie pôvodných bolestivých syndrómov. Výkon navyše možno opakovať.

Viac o liečbe bolesti ramena a metóde kryoablácia