Letné dovolenky na pracoviskách EuroPainClinics

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás informovať o obmedzení prevádzky pracovísk EuroPainClinics počas leta.

Pracoviska budú uzavreté v týchto dňoch:

BRATISLAVA
od 26. 7. – 30. 7. 2021
od 9. 8. – 13. 8. 2021

BARDEJOV
od 19. 7. – 6. 8. 2021

KOŠICE
od 12. 7. – 16. 7. 2021
od 26. 7. – 30. 7. 2021

Z tohto dôvodu tiež môže dôjsť v období dočasného uzavretia jednotlivých pracovísk k časovému predĺženiu lehoty vyhodnocovania E-konzultácií a odoslanie spätnej odpovede.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekné leto.

Tím EuroPainClinics

Kryodenervácia pri bolesti chrbta a končatiny

Úspešný výkon kryoanalgézie bol uskutočnený na pracovisku EuroPainClinics Brno u pacientky s chronickou bolesťou, ktorá dominovala ľavej oblasti chrbta s vyžarovaním do dolnej končatiny a s obmedzením záklonu. K potvrdeniu diagnózy vykonal špecialista MUDr. Michal Adam testovaciu fazetovú denerváciu, ktorá pacientke priniesla významnú úľavu, a preto mohlo byť následne pristúpené ku kryodenervačnému výkonu pre dlhodobejší účinok úľavy od bolesti.

Liečba bolesti ramena s využitím efektu chladu

Efekt chladu na bolesť ramena poznal človek už oddávna. Prvé písomné záznamy o používaní ľadu a snehu proti bolesti nám zanechal Hippokrates. Nízke teploty využívali na tlmenie rôznych bolestí už Egypťania v staroveku, slávny lekár Avicenna dokonca využíval nízke teploty v predoperačnej a pooperačnej liečbe bolesti ramena. Za napoleonských vojen vypozorovali chirurgovia, že napoly zmrznutí vojaci znášali bez väčších problémov amputácie končatín, a to prakticky bez anestézie.

Využitie tzv. kryoanalgézie postupom času naberalo na kvalite a vznikali sofistikované formy zmrazovania tkanív s cieľom ovplyvniť bolesti ramena. Dnešné prístroje umožňujú kontrolované zmrazenie nervových štruktúr s dlhodobým efektom, ale zároveň aj s kompletnou regeneráciou nervov v určitých časových intervaloch.

Miniinvazívny výkon kryoablácia je terapeutická metóda, pri ktorej sú pôsobením nízke teploty dočasne prerušené zmyslové funkcie v určitých štruktúrach periférneho nervového systému. Najčastejšie sa používa pri liečbe bolesti dolnej časti chrbta (medzistavcové alebo fazetové kĺby, SI kĺb), bolesti veĺkých kĺbov, ale aj pri ďalších indikáciách. Po regenerácii nervu je plné obnovenie nervových funkcií často bez existencie pôvodných bolestivých syndrómov. Výkon navyše možno opakovať.

Viac o liečbe bolesti ramena a metóde kryoablácia