Poranenie manžety rotátorov

Manžeta rotátorov je spoločný úpon šliach svalov, ktoré väčšinou začínajú na lopatke a spoločne sa upínajú na hlavici ramennej kosti. (Ide o svaly: m. subscapularis – podlopatkový sval, m. supraspinatus – nadhrebeňový sval, m. infraspinatus – podhrebeňový sval, m. teres minor – malý sval oblý.) Ich úlohou je pohyb ramenom a jeho stabilizácia.

Poranenie manžety rotátorov môže byť spôsobené častým preťažovaním (upažovaním, vzpažovaním a predpažovaním). Sprevádza ho tupá bolesť v ramene, ktorá sa často zhoršuje pri vzpažovaní paže od tela. Poškodenie manžety v jej hornej časti je časté pri zdvíhaní ramena do úrovne nad 60° a prejavuje sa bolestivosťou pri zdvíhaní paže (tzv. bolestivý oblúk) – tento stav sa označuje ako „impingement syndrom ramena“. Bolesť ramenného kĺbu sa pri tomto stave prejavuje v oblasti medzi hlavicou ramennej kosti (humer) a výbežkom lopatky alebo subakromiálneho priestoru, t. j. pacienti udávajú najčastejšie ťažkosti na prednej ploche ramenného kĺbu.

Prejavy poranenia manžety rotátorov:

  • Tupá bolesť hlboko v ramene
  • Slabosť ramena
  • Neschopnosť zdvihnúť ruku
  • Ťažkosti pri česaní, čistení zubov
  • Nie je možné si dosiahnuť na chrbát
  • Rušivá bolesť v spánku

Poranenie manžety rotátora je bežné a s vekom sa jeho výskyt zvyšuje. Ochorenie prebieha v 3 štádiách, pričom prvé štádium sa týka osôb mladších ako 30 rokov, druhé štádium, pre ktoré je charakteristický zápal a degeneratívne procesy svalov, sa týka osôb do 45 rokov, pre 3. štádium je už typické pretrhnutie (ruptúra manžety), prípadne aj poškodenie dlhej šľachy bicepsu.

U osôb, ktoré majú (či mali) zamestnanie vyžadujúce opakované vykonávanie pohybov paží „hore – dole“, často so vzpažením nad hlavu, môžu ťažkosti nastať skôr. Patria sem napr. stavebné profesie, ako sú maliari, natierači, tesári, ďalej umývači, profesie zaoberajúce sa strihaním a úpravou stromov a vysokých krov a ďalšie.

Ťažkosti pri poranení rotátorovej manžety bez včasnej diagnostiky a liečby môžu viesť až k trvalej strate pohyblivosti, oslabeniu končatiny a k postupnej degenerácii ramenného kĺbu.

Na liečbu bolesti ramenného kĺbu spôsobenej poranením manžety rotátorov poskytujeme na pracoviskách EuroPainClinics inovatívny miniinvazívny výkon „pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou“.