Liečba bolesti ramena

V rámci segmentu liečby bolesti ramena sa na pracoviskách EuroPainClinics zameriavame na liečbu bolesti ramenného kĺbu pri vybraných zdravotných indikáciách, ako je osteoartróza, syndróm „zmrznutého ramena“ (adhezívna kapsulitída), poranenie manžety rotátorov, vykĺbenie a zlomeniny ramenného kĺbu.

Bolesť ramenného kĺbu môže mať niekoľko príčin – od svalovej nerovnováhy (dysbalancie), pri ktorej skrátené prsné svaly spôsobujú tuhnutie a bolesť prednej strany ramena, šijových a lopatkových svalov; zranenia v podobe vykĺbenia (luxácie) alebo zlomeniny ramenného kĺbu a jeho okolia v dôsledku pádu (najčastejšie na natiahnutú ruku), po údere, alebo poranenia pri športe. Problémy prináša nadmerná záťaž pri fyzickej činnosti, a to vrátane pracovných profesií, pre ktoré je sústavný pohyb rúk či paží typický (maliari, natierači, športovci), a ďalej vrodené chyby.

Základom úspešnej liečby bolesti ramena je precízna diagnostika vrátane zhodnotenia klinických vyšetrení a zobrazovacích metód vyšetrení ramena, na základe ktorej lekár stanovuje celkový liečebný plán a najoptimálnejši typ liečby.

Liečba bolesti kolena

Kĺby rozdeľujeme podľa ich štruktúry a podľa druhu pohybu, ktorý umožňujú. Ramenný kĺb patrí medzi tzv. guľovité kĺby, ktoré umožňujú najširší rozsah pohybov zo všetkých typov kĺbov. Každý pohyb nad normálny rozsah pohyblivosti kĺbu alebo v neprirodzenom smere môže mať za následok poranenie a vznik bolesti.

Štatistické údaje uvádzajú, že viac ako tretina obyvateľov trpí ťažkosťami v súvislosti s pohybovým aparátom. Medzi najčastejšie patria bolesti:

  • chrbta v oblasti bedrovej a krčnej chrbtice,
  • ramien a bedier,
  • ďalších  kĺbov horných, dolných končatín.

Niekoľko tipov, ako sa vyhnúť bolesti ramien

  • Vyvarujte sa pohybov, ktoré spôsobujú či zvyšujú bolesť ramena
  • Dbajte, aby nedochádzalo k nadmernému preťaženiu, poraneniu alebo prechladnutiu ramenného kĺbu
  • Rovnomerne rozložte hmotnosť pri nosení a dvíhaní bremien
  • Dbajte na správne držanie tela a chrbta pri sedení za počítačom, jazde autom
  • Posilňujte chrbtové svalstvo, zamerajte sa na „core“ (stred tela, tzv. hlboký stabilizačný systém) a správne držanie tela
  • Nepreceňujte svoje sily pri cvičení, dbajte na dostatočnú regeneráciu svalov
  • Pri dlhodobej bolesti navštívte odborného lekára alebo fyzioterapeuta

Liečba bolesti ramena v EuroPainClinics

Odošlite bezplatnú E-konzultáciu

Zdroje