Kryodenervácia pri bolesti chrbta a končatiny

Úspešný výkon kryoanalgézie bol uskutočnený na pracovisku EuroPainClinics Brno u pacientky s chronickou bolesťou, ktorá dominovala ľavej oblasti chrbta s vyžarovaním do dolnej končatiny a s obmedzením záklonu. K potvrdeniu diagnózy vykonal špecialista MUDr. Michal Adam testovaciu fazetovú denerváciu, ktorá pacientke priniesla významnú úľavu, a preto mohlo byť následne pristúpené ku kryodenervačnému výkonu pre dlhodobejší účinok úľavy od bolesti.