EuroPainClinics

Špecializované pracoviská liečby bolesti EuroPainClinics

Liečba bolesti ramenného kĺbu

Pracoviská EuroPainClinics sú vysoko špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami intervenčnej algeziológie (liečby bolesti s využitím intervenčných techník).

V segmente liečby bolesti kĺbov sa zameriavajú na liečbu bolesti ramenného kĺbu najčastejšie spôsobenej osteoartrózou, syndrómom „zmrznutého“ ramena, vykĺbením, zlomeninou či poškodením manžety rotátorov. Pri liečbe sa využíva špeciálna denervačná miniinvazívna technika pulznej rádiofrekvencie s následnou kryoabláciou, ktorá kombinuje liečebný efekt rádiofrekvencie a zmrazenia nervových štruktúr. Pre vyššie uvedené indikácie môžu ďalej podľa odporúčaní špecialistu poskytnúť regeneratívnu liečbu autológnou (telu vlastnou) plazmou obohatenou o krvné doštičky, ktorá sa aplikuje pod precíznou a bezpečnou RTG navigáciou.

Zdravotnú starostlivosť pri liečbe bolesti ramien ponúkajú pracoviská v Bratislave a Bardejove.

Liečba bolesti kolenného kĺbu

V segmente liečby veľkých kĺbov sa pracoviska EuroPainClinics špecializujú na liečbu bolesti kolenného kĺbu pri osteoartróze (štádia 3 a 4) pomocou inovatívnych perkutánnych miniinvazívnych výkonov využívajúcich rádiofrekvenčnú liečbu a kryoanalgéziu. Ide o výkony Duálna rádiofrekvenčná terapia alebo Pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou.

Pri začínajúcej osteoartróze kolena (štádia 1 a 2) poskytujú modernú regeneratívnu liečbu autológnou (telu vlastnú) plazmou obohatenou o krvné doštičky pod precíznou a bezpečnou RTG navigáciou.

Zdravotnú starostlivosť pri liečbe bolesti kolien ponúkajú pracoviská v Bratislave a Bardejove.

Viac o liečbe bolesti kolien na www.bolestkolena.sk

Liečba bolesti chrbta

Svojím špecifickým zameraním na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta sú pracoviská EuroPainClinics v súčasnosti jedinými klinickými zariadeniami svojho typu na Slovensku. Zdravotnú starostlivosť ponúkajú pracoviská v Bratislave, Košiciach a Bardejove.

Hlavným prínosom pracovísk je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia po samotný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pre každého pacienta je navrhnutý presný a konkrétny liečebný plán zahŕňajúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku. Zdravotný stav pacienta je po celú dobu liečby sledovaný pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií.

Špecializované pracoviská liečby bolesti EuroPainClinics

EuroPainClinics® je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializovaných na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu ramena a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú. V súčasnosti pôsobia pod značkou EuroPainClinics® klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku.

Viac o EuroPainClinics na www.europainclinics.sk