Syndróm „zmrznutého“ ramena

Pre syndróm označovaný ako „zmrznuté“ rameno alebo odborne adhezívna kapsulitída je typická stuhnutosť a bolestivosť ramena. Pohyby v ramennom kĺbe sú výrazne obmedzené. Syndróm postihuje skôr mäkké štruktúry ramenného kĺbu, ako sú svaly, šľachy, burzy – ochranné vačky kĺbového puzdra, väzy a kĺbové puzdro, kde dochádza k nahromadeniu fibrózneho tkaniva – dochádza k zhrubnutiu a zatuhnutiu kĺbového puzdra ramena (kĺbové puzdro „zrastá“).

Známky a príznaky „zmrznutého“ ramena sa zvyčajne vyvíjajú postupne, časom sa zhoršujú a potom vymiznú, väčšinou v priebehu jedného roka až troch rokov. Pri inom type kĺbu v ľudskom tele sa tento zvláštny stav nevyskytuje. Obmedzená pohyblivosť výrazne sťažuje funkčnosť paže a ramena pri zapažovaní, upažovaní, ale aj napríklad pri česaní vlasov.

Na liečbu bolesti ramenného kĺbu pri ochorení adhezívnou kapsulitídou poskytujeme na pracoviskách EuroPainClinics inovatívny miniinvazívny výkon „pulzná rádiofrekvencia s následnou kryoabláciou“.

Rizikové faktory vzniku syndrómu „zmrznutého“ ramena

Vek a pohlavie

 • Ľudia vo veku 40 rokov a starší, najmä ženy, majú väčšiu pravdepodobnosť rozvoja syndrómu „zmrznutého“ ramena.

Nehybnosť alebo znížená pohyblivosť

Ľudia s dlhšou nehybnosťou alebo zníženou pohyblivosťou ramena v dôsledku napr.:

 • Poranenia manžety rotátora
 • Zlomeniny ruky
 • Mŕtvice
 • Času rekonvalescencie po operácii
 • Systémového ochorenia

Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré môžu zvyšovať riziko vzniku „zmrznutého“ ramena, patria napr.:

 • Cukrovka (diabetes)
 • Hyperaktívna štítna žľaza (hypertyreóza)
 • Nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza)
 • Kardiovaskulárne ochorenia
 • Tuberkulóza
 • Parkinsonova choroba